Skip to main content

Privacy Verklaring

Op grond van de Europese Verordening, genaamd algemene verordening gegevensverwerking (AVG), is Stichting Ichthusreizen verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Ichthusreizen is een christelijke, interkerkelijke, non-profit reisorganisatie. Sinds 1997 worden er vakantiereizen naar het buitenland georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking.

Contactgegevens

AVG Coördinator Ichthusreizen
T.a.v. Secretariaat
Spoelwijkerlaan 21
2771 NB Boskoop
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of gebruik het contactformulier

Wanneer is dit privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Ichthusreizen ontvangt van iedereen die gegevens bij ons achterlaat, zoals gasten, vrijwilligers, reisleiders, dominees en coördinerende verpleegkundigen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Ichthusreizen?

Stichting Ichthusreizen verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 2. Telefoonnummer
 3. Geboortedatum
 4. Geslacht
 5. E-mailadres
 6. Kerkgenootschap
 7. Pasfoto
 8. Contactpersoon incl. telefoonnummer
 9. Huisarts
 10. Vakantiebestemmingen
 11. Beroep vrijwilligers en werkervaring
 12. Stichting Ichthusreizen kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Hieronder vallen gegevens zoals gezondheidsgegevens die voor deelname of uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn.
  Stichting Ichthusreizen verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dit niet in strijd is met de wet.

Laatst bijgewerkt op 26-01-2019

Waarvoor gebruikt Ichthusreizen uw gegevens?

Ichthusreizen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het verstrekken van informatie over activiteiten van Ichthusreizen met betrekking op de reizen welke Ichthusreizen organiseert.
 • Om de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden aan onze gasten, tijdens de Ichthusreizen, bewaren en gebruiken wij uw medische gegeven. De gegevens worden slechts gedeeld met hen die direct betrokken zijn bij uw reis.
 • Een goede verdeling en belasting tijdens de reizen kunnen creëren t.a.v. vrijwilligers en gasten.
 • De persoonsgegevens worden vernietigd wanneer u als gast 10 jaar niet meer bent mee geweest met één van onze reizen. De gegevens van vrijwilligers worden t/m 15 jaar na laatste deelname bewaard en daarna vernietigd.

Foto’s

Tijdens de reizen of bijeenkomsten, georganiseerd door Ichthusreizen, worden er foto’s gemaakt door Ichthusreizen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van u vooraf zullen er geen foto’s geplaatst worden op publieke uitingen zoals websites, sociale media, flyers, folders of advertenties waarop personen direct of indirect te identificeren zijn. Op elk moment kan een gegeven toestemming voor het gebruik van uw foto(’s) ingetrokken worden.

Met wie worden uw gegevens gedeeld

Ichthusreizen gebruikt uw gegevens alleen intern voor eigen activiteiten. Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

 • Het bestuur en de webbeheerder
 • Reisleider, coördinerend verpleegkundige en dominee van de reis waarvoor u zich aangemeld heeft
 • Vrijwilligers van de reis waarvoor u zich hebt aangemeld.

Ichthusreizen verhuurt, verkoopt, deelt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij in deze privacyverklaring genoemd. Wanneer u zelf toestemming hebt gegeven kan Ichthusreizen uw (persoons)gegevens delen met derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen en beveiligd?

Uw gegevens bewaren wij in een beveiligde databank van de website. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de daarvoor geautoriseerde personen zoals de webbeheerder en het bestuur.
Daarnaast hebben de reisleider en coördinerend verpleegkundige voor een periode vanaf aanmelding van de reis tot 1 maand na de reis inzicht in de persoonsgegevens van de gasten en vrijwilligers ten aanzien van de reis waarvan zij reisleider of coördinerend verpleegkundige zijn.

 • De gezondheidsgegevens van de gasten worden tijdens de informatiedag alleen verstrekt aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de directe hulpverlening en verzorging van de gasten van de desbetreffende reis.
 • Tijdens de informatiedag wordt er uitdrukkelijk door de reisleider benoemd dat deze gegevens weer vernietigd dienen te worden na afloop van de vakantie door gasten en vrijwilligers.

Bewaartermijn

Ichthusreizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. Na afloop van de bewaartermijnen gaat Ichthusreizen over tot het vernietigen van de persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Recht op informatie:
  U hebt het recht op duidelijke en begrijpelijke uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. Deze kunt u terugvinden in deze privacyverklaring
 • Recht op inzage:
  U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in uw persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Recht op correctie:
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen als deze onjuist en/of verouderd zijn. Bij onvolledigheid kunnen uw gegevens op verzoek aangevuld worden.
 • Recht op verwijdering:
  U hebt het recht om uw gegevens gedeeltelijk of volledig te laten verwijderen.
  Voor verzoeken van bovengenoemden dient u een schriftelijk verzoek te sturen naar:

AVG Coördinator Ichthusreizen:
T.a.v. Secretariaat
Spoelwijkerlaan 21
2771 NB Boskoop
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of gebruik het contactformulier

Aanvragen worden uiterlijk binnen 30 dagen verwerkt.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij Stichting Ichthusreizen of bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Ichthusreizen zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht betreffende gegevensbeveiliging te voldoen. De website van Ichthusreizen kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Ichthusreizen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Ichthusreizen acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkene(n) indien Ichthusreizen niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van Ichthusreizen zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Vragen

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze privacyverklaring? Neem dan contact op met de AVG coördinator van Ichthusreizen.