Ali van Eijk is overleden

Met dit bericht wil ik jullie op de hoogte brengen van het verwacht overlijden van Ali van Eijk.

Bij thuiskomst na de reis naar Dresden is er bij Ali Alvleesklier kanker geconstateerd met uitzaaiingen.

Levensverwachting was 3 tot 4 maanden.

De ingezette behandeling heeft niet mogen baten en is voortijdig stopgezet bij uitblijven van resultaat en heeft Ali de keuze gemaakt voor inzet palliatief beleid gericht op comfort middels pijnstilling.

In Ali verliezen wij een dappere vrijwilliger, die met haar inzet en betrokkenheid veel gasten een fijne vakantie heeft doen beleven.

Wij denken aan haar man Hans en 8 kinderen en bidden om Gods onmisbare steun en nabijheid.